Psychoterapie

Trápí vás deprese, ztráta životního smyslu, syndromy vyhoření, problémy ve vztazích, vnitřní nejistota, úzkosti? Prožili jste traumatickou zkušenost?

Chcete lépe poznat sebe sama? Hledáte smysl ve vašem životě? Dějí se vám v životě věci nebo se vám zdají sny, kterým byste chtěli porozumět?

Nebo se prostě jen potřebujete zorientovat na vaší životní cestě?

Pak vám může pomoci psychoterapie.

Co vám mohu nabídnout?

Základem léčby je vytvoření terapeutického vztahu založeného na vzájemné důvěře. Vytvoření takového vztahu je založeno na pravidelném setkávání. Rytmus může být různý od několika sezení týdně až po jedno sezení jednou za dva týdny. Jedno sezení trvá padesát minut. Terapeutický vztah je zakotven v bezpečném terapeutickém prostoru.

Každého klienta vnímám jako jedinečnou osobnost a snažím se maximálně respektovat jeho osobu a také jeho vlastní životní a individuační cestu.

Při práci vycházím z přístupu vypracovaného Carlem Gustavem Jungem. Důležitou dimenzí psychoterapie je pro mě navázání vztahu k nevědomí, které probíhá především prostřednictvím práce se sny a s jiným symbolickým materiálem.

Důraz kladu také na tvůrčí dimenzi člověka, která je naším hlavním zdrojem i léčivou silou.

Cílená terapie

Kromě analýzy, která je většinou dlouhodobého rázu, poskytuji také krátkodobé cílené terapie, jejichž cílem je pomoc v krizové situaci nebo řešení konkrétního problému. Na začátku terapie si stanovíme cíl a počet sezení k jeho dosažení.

Cílenou terapii lze využít k orientaci v konkrétních životních situacích, lze s ní pracovat na vztahových problémech nebo v situaci, kdy klient přichází s velmi konkrétní zakázkou.

Cílená terapie může být také zaměřena na sebezkušenost. Můžete se tak naučit lépe pracovat s vlastními sny či navázat kontakt s tvůrčími zdroji prostřednictvím imaginací nebo tvůrčího ztvárnění.

 

O mně

Jsem jungiánsky orientovaný psychoterapeut. Pracuji v psychoterapeutickém centru Lávka a ve vlastní praxi v Emauzích. Vystudoval jsem filosofii, od roku 2006 jsem ve výcviku u ČSAP (Česká společnost pro analytickou psychologii) a od roku 2009 u IAAP (International Association for Analytical Psychology). Od roku 2009 jsem také ve výcviku v katatymně imaginativní psychoterapii (KIP). V roce 2013 jsem obhájil doktorskou práci na téma vztahu lidské psyché a techniky. Žiji a pracuji v Praze.

 

Individuace

Tento základní jungovský pojem ukazuje na životní cestu, která je pro každého z nás jedinečná, která však v sobě obsahuje řadu společných kolektivních etap a aspektů.

Cesta individuace je životní cestou, která prochází řadou krásných míst. Číhá na ní však celá řada překážek a úskalí, na které člověk nemusí vždycky stačit sám.

Každý z nás kráčí jinou životní krajinou. Příběhy, které žijeme, si jsou v lecčems podobné, a existují místa, kterými musíme projít všichni. Tato místa a tyto příběhy popisují mýty a pohádky. Cesta individuace má své etapy a milníky. Za každým z nich se otevírají nové obzory.

Jazyk
Kontakt / Contact
Tel.:

608 108 215

Email:

michal.pacvon@individuace.cz

Adresa / Adresse:

Areál opatství Emauzy, 3.patro
Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město

a

Psychoterapeutické centrum Lávka
Kafkova 10, 160 00 Praha 6 Dejvice

centrum-lavka.cz

Aktuality / Actualités
Práce se stínem
7. a 8. března se v Lávce uskuteční víkendový seminář zaměřený na téma práce se stínem. Na semináři se budeme zabývat odvrácenou stranou našich osobností, tím co o sobě nechceme vědět, ale co je o to důležitější poznat a přijmout. Seminář bude zaměřený sebezkušenostně. Na seminář se můžete přihlásit na stránkách Lávky.
Jungiánský filmový klub
Od prosince 2019 se v centru BeBalanced rozběhl jungiánský filmový klub. Seminář sestává vždy z promítání filmu a následné krátké přednášky s diskusí. Více informací najdete na stránkách https://www.bebalanced.cz/seminare/
Anima a animus
Další víkendový seminář na téma Práce se sny se uskuteční v květnu v Lávce. Zájemci o seminář se mohou registrovat na stránkách Lávky.