Psychoterapie

Trápí vás deprese, ztráta životního smyslu, syndromy vyhoření, problémy ve vztazích, vnitřní nejistota, úzkosti? Prožili jste traumatickou zkušenost?

Chcete lépe poznat sebe sama? Hledáte smysl ve vašem životě?

Nebo se prostě jen potřebujete zorientovat na vaší životní cestě?

Pak vám může pomoci psychoterapie.

Co vám mohu nabídnout?

Základem léčby je vytvoření terapeutického vztahu založeného na vzájemné důvěře. Vytvoření takového vztahu je založeno na pravidelném setkávání. Rytmus může být různý od několika sezení týdně až po jedno sezení jednou za dva týdny. Jedno sezení trvá padesát minut. Terapeutický vztah je zakotven v bezpečném terapeutickém prostoru.

Každého klienta vnímám jako jedinečnou osobnost a snažím se maximálně respektovat jeho osobu a také jeho vlastní životní a individuační cestu.

Při práci vycházím z přístupu vypracovaného Carlem Gustavem Jungem. Důležitou dimenzí psychoterapie je pro mě navázání vztahu k nevědomí, které probíhá především prostřednictvím práce se sny a s jiným symbolickým materiálem.

Důraz kladu také na tvůrčí dimenzi člověka, která je naším hlavním zdrojem i léčivou silou.

 

Cílená terapie

Kromě analýzy, která je většinou dlouhodobého rázu, poskytuji také krátkodobé cílené terapie, jejichž cílem je pomoc v krizové situaci nebo řešení konkrétního problému. Na začátku terapie si stanovíme cíl a počet sezení k jeho dosažení.

Cílenou terapii lze využít k orientaci v konkrétních životních situacích, lze s ní pracovat na vztahových problémech nebo v situaci, kdy klient přichází s velmi konkrétní zakázkou.

Cílená terapie může být také zaměřena na sebezkušenost. Můžete se tak naučit lépe pracovat s vlastními sny či navázat kontakt s tvůrčími zdroji prostřednictvím imaginací nebo tvůrčího ztvárnění.

 

O mně

Jsem jungiánsky orientovaný psychoterapeut. Pracuji v psychoterapeutickém centru Lávka a ve vlastní praxi v Emauzích. Vystudoval jsem filosofii, od roku 2006 jsem ve výcviku u ČSAP (Česká společnost pro analytickou psychologii) a od roku 2009 u IAAP (International Association for Analytical Psychology). Od roku 2009 jsem také ve výcviku v katatymně imaginativní psychoterapii (KIP). V roce 2013 jsem obhájil doktorskou práci na téma vztahu lidské psyché a techniky. Žiji a pracuji v Praze.

 

Individuace

Tento základní jungovský pojem ukazuje na životní cestu, která je pro každého z nás jedinečná, která však v sobě obsahuje řadu společných kolektivních etap a aspektů.

Cesta individuace je životní cestou, která prochází řadou krásných míst. Číhá na ní však celá řada překážek a úskalí, na které člověk nemusí vždycky stačit sám.

Každý z nás kráčí jinou životní krajinou. Příběhy, které žijeme, si jsou v lecčems podobné, a existují místa, kterými musíme projít všichni. Tato místa a tyto příběhy popisují mýty a pohádky. Cesta individuace má své etapy a milníky. Za každým z nich se otevírají nové obzory.

 

Jazyk
Kontakt / Contact
Tel.:

608 108 215

Email:

michal.pacvon@individuace.cz

Adresa / Adresse:

Areál opatství Emauzy, 3.patro
Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město

a

Psychoterapeutické centrum Lávka
Kafkova 10, 160 00 Praha 6 Dejvice

centrum-lavka.cz

Aktuality / Actualités
Práce se sny
Ve dnech 17. a 18. listopadu 2018 se v Lávce uskuteční seminář Práce se sny. Zájemci o seminář se mohou registrovat na stránkách Lávky.
Úvod du Junga
V Lávce se na podzim 2018 uskuteční série seminářů Úvod do psychologie C. G. Junga. Cílem šestidílného semináře bude představit účastníkům myšlení a dílo Carla Gustava Junga, jeho teoretické základy a praktické metody. První seminář proběhne v pondělí 24. září. Zájemci o seminář se mohou přihlásit na stránkách Lávky.
Bytostné já
O víkendu 1. a 2. prosince 2018 se v Lávce uskuteční seminář zaměřený na téma Bytostné já. Seminář bude zaměřený sebezkušenostně. Hlavní pozornost bude věnována archetypu Bytostného já, který souvisí s pohybem vytváření nového životního centra. V této souvislosti se budeme zabývat také vytvářením mandaly. Na seminář se můžete přihlásit na stránkách Lávky.